دانشگاه های آلمان

در سال 2015 در کشور آلمان بیش از 400 دانشگاه به پذیرش 2.7 میلیون دانشجو پرداخت که بیش از 300 هزار نفر از آن ها را دانشجویان بین المللی تشکیل دادند. براساس معتبرترین رتبه بندی جهانی (QS) در سال 2018 کشور آلمان 3 دانشگاه در بین 100 دانشگاه برتر جهان و 18 دانشگاه در بین 300 دانشگاه برتر جهان داشته است. (جهت مقایسه بین دانشگاه باید گفت دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین دانشگاه ایران در رتبه 471 دانشگاه های جهان قرار دارد)

برای پذیرش و تحصیل در آلمان علاوه بر مراجعه به رنکینک جهانی باید دانشگاه های آلمان مورد پذیرش در وزارت علوم را نیز مدنظر داشت. وزارت علوم در سال 2018 دانشگاه های آلمان را به سه دسته ممتاز، خوب و متوسط تقسیم بندی کرده است. دانشجویان محترمی که قصد دارند پس از فارغ التحصیلی به ایران برگردند، باید این نکته را مد نظر داشته باشند که سعی کنند از دانشگاه های ممتاز یا خوب آلمان پذیرش بگیرند.

در ادامه لیست دانشگاه های آلمان را براساس تقسیم بندی وزارت علوم ارائه می شود که رتبه بندی جهانی هر دانشگاه نیز در این تقسیم بندی آورده می شود.

دانشگاه هایی که رتبه جهانی آن ها نوشته نشده است دارای رتبه بیشتر از 1000 در بین دانشگاه های جهان است.

جهت مشاوره دانشگاه های آلمان

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران شریف از 8 صبح تا 12 شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و برای تماس از طریق کد تخفیف کلیک کنید

 

لیست دانشگاه های آلمان براساس تقسیم بندی وزارت علوم و رتبه بندی جهانی هر دانشگاه

دانشگاه های آلمان گروه الف (ممتاز)

1.      دانشگاه Technische Universität München رنک 64 جهان

2.      دانشگاه Ludwig-Maximilians-Universität München رنک 66 جهان

3.      دانشگاه Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg رنک 68 جهان

4.      دانشگاه Universität Karlsruhe (KIT) رنک 107 جهان

5.      دانشگاه Homboldt-Universität zu Berlin رنک 120 جهان

6.       دانشگاه Freie Universität Berlin رنک 125 جهان

7.      دانشگاه Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) رنک 141 جهان

8.      دانشگاه Technische Universität Berlin (TU) رنک 144 جهان

9.       دانشگاه Eberhard Karl’s Universität Tübingen رنک 164 جهان

10.  دانشگاه Universität Freiburg رنک 171 جهان

11.  دانشگاه Universität Göttingen رنک 181 جهان

12.  دانشگاه Universität Hamburg رنک 223 جهان

13.  دانشگاه Universität Bonn رنک 239 جهان

14.  دانشگاه Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main رنک 254 جهان

هنر

1.      دانشگاه Akademie der Bildenden Künste München

2.      دانشگاه Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

3.      دانشگاه Bauhaus-Universität Weimar

4.      دانشگاه Folkwang Universität der Künste

5.      دانشگاه Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

6.       دانشگاه Hochschule für Künste Bremen

7.      دانشگاه Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

8.      دانشگاه Kunstakademie Düsseldorf

9.      دانشگاه Kunsthochschule Mainz

10.  دانشگاه Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

11.  دانشگاه Staatliche Kunstschule für Textilindustrie Plauen

12.  دانشگاه Universitat der Kunste Berlin

دانشگاه های آلمان گروه ب (خوب)

1.      دانشگاه Universität Stuttgart رنک 259 جهان

2.      دانشگاه Technische Universität Dresden رنک 281 جهان

3.      دانشگاه Universität Erlangen-Nürnberg رنک 287 جهان

4.      دانشگاه Universität Münster رنک 308 جهان

5.      دانشگاه Universität Jena رنک 341 جهان

6.       دانشگاه Universität Ulm رنک 357 جهان

7.      دانشگاه Universität Konstanz رنک 385 جهان

8.      دانشگاه Universität Mannheim رنک 388 جهان

9.      دانشگاه Universität Mainz رنک 398 جهان

10.  دانشگاه Leibniz Universität Hannover رنک 401 جهان

11.  دانشگاه Ruhr-Universität Bochum رنک 401 جهان

12.  دانشگاه Universität Kiel رنک 431 جهان

13.  دانشگاه Universität Halle-Wittenberg رنک 461 جهان

14.  دانشگاه Universität Postdam رنک 461 جهان

15.  دانشگاه Universität Würzburg رنک 481 جهان

16.  دانشگاه Universität Bremen رنک 481 جهان

17.  دانشگاه Technische Universität  Braunschweig رنک 501 جهان

18.  دانشگاه Universität des Saarlandes رنک 501 جهان

19.  دانشگاه Universität Hohenheim رنک 501 جهان

20.  دانشگاه Universität Leipzig رنک 501 جهان

21.  دانشگاه Universität Regensburg رنک 501 جهان

22.  دانشگاه Justus-Liebig-Universität Giessen رنک 550 جهان

23.  دانشگاه Universität Bayreuth رنک 550 جهان

24.  دانشگاه Technische Universität Dortmund رنک 600 جهان

25.  دانشگاه Universität Duisburg-Essen رنک 650 جهان

26.  دانشگاه Bielefeld Universität رنک 650 جهان

27.  دانشگاه Universität Düsseldorf رنک 650 جهان

28.  دانشگاه Universität rostock رنک 800 جهان

29.  دانشگاه Bauhaus Universität Weimar

30.  دانشگاه Deutche Sporthochschule Köln

31.  دانشگاه Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

32.  دانشگاه Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

33.  دانشگاه Europa-Universität Flensburg

34.  دانشگاه HafenCity Universität Hamburg

35.  دانشگاه Pädagogische Hochschule Freiburg

36.  دانشگاه Pädagogische Hochschule Heidelberg

37.  دانشگاه Pädagogische Hochschule Karlsruhe

38.  دانشگاه Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

39.  دانشگاه Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmund

40.  دانشگاه Pädagogische Hochschule Weingarten

41.  دانشگاه Philipps-Universität Marburg

42.  دانشگاه Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

43.  دانشگاه Technische Universität Bergakademie Freiberg

44.  دانشگاه Technische Universität Chemnitz

45.  دانشگاه Technische Universität Clausthal

46.  دانشگاه Technische Universität Cottbus

47.  دانشگاه Technische Universität Darmstadt

48.  دانشگاه Technische Universität Hamburg-Harburg

49.  دانشگاه Technische Universität Ilmenau

50.  دانشگاه Universität Augsburg

51.  دانشگاه Universität der Bundeswehr Hamburg

52.  دانشگاه Universität der Bundeswehr München

53.  دانشگاه Universität Erfurt

54.  دانشگاه Universität Frankfurt

55.  دانشگاه Universität Greifswald

56.  دانشگاه Universität Hildesheim

57.  دانشگاه Universität Kaiserslautern

58.  دانشگاه Universität Kassel

59.  دانشگاه Universität Koblenz-Landau

60.  دانشگاه Universität Köln

61.  دانشگاه Universität Lübeck

62.  دانشگاه Universität Lüneburg صرفاً رشته های علوم انسانی

63.  دانشگاه Universität Magdeburg

64.  دانشگاه Universität Oldenburg

65.  دانشگاه Universität Osnabruek

66.   دانشگاه Universität Paderborn

67.  دانشگاه Universität Passau

68.  دانشگاه Universität Siegen

69.  دانشگاه Universität Trier

70.  دانشگاه Universität Vechta

71.  دانشگاه Universität Wuppertal

72.  دانشگاه Universität Bamberg

هنر

1.      دانشگاه Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

2.      دانشگاه Hochschule für bildende Künste Hamburg

3.      دانشگاه Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

4.      دانشگاه Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

5.      دانشگاه Kunsthochschule für Medien Köln

6.       دانشگاه Kunsthochschule Kassel

7.      دانشگاه Staatliche Akademie der Bildenden Künste Freiburg

8.      دانشگاه Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

9.      دانشگاه Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule

دانشگاه های آلمان گروه ج (متوسط)

مدارس عالی فنی دولتی، معتبر صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

1. دانشگاه Alice Salomon Hochschule Berlin

2. دانشگاه Beuth Hochschule für Technik Berlin

3. دانشگاه Duale Hochschule Baden-Württemberg

4. دانشگاه Ernst-Abbe-Hochschule Jena–University of Applied Sciences

5. دانشگاه Fachhochschule Aachen

6. دانشگاه Fachhochschule Bielefeld

7. دانشگاه Fachhochschule Bingen

8. دانشگاه Fachhochschule Brandenburg

9. دانشگاه Fachhochschule Dortmund

10. دانشگاه Fachhochschule Erfurt

11. دانشگاه Fachhochschule Flensburg

12. دانشگاه Fachhochschule Kiel

13. دانشگاه Fachhochschule Lübeck

14. دانشگاه Fachhochschule Münster

15. دانشگاه Fachhochschule Potsdam

16. دانشگاه Fachhochschule Schmalkalden

17. دانشگاه Fachhochschule Stralsund

18. دانشگاه Fachhochschule Südwestfalen

19. دانشگاه Fachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik

20. دانشگاه Frankfurt University of Applied Sciences

21. دانشگاه Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

22. دانشگاه Hildesheim/Holzminden/Göttingen

23. دانشگاه Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft

24. دانشگاه Hochschule Albstadt-Sigmaringen

25. دانشگاه Hochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences

26. دانشگاه Hochschule Biberach – Hochschule für Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie

27. دانشگاه Hochschule Bochum – University of Applied Sciences

28. دانشگاه Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences

29. دانشگاه Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

30. دانشگاه Hochschule Bremen

31. دانشگاه Hochschule Bremerhaven

32. دانشگاه Hochschule Darmstadt

33. دانشگاه Hochschule der Medien Stuttgart

34. دانشگاه Hochschule Düsseldorf

35. دانشگاه Hochschule Emden/Leer

36. دانشگاه Hochschule Esslingen

37. دانشگاه Hochschule Fulda – University of Applied Sciences

38. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule

39. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Ansbach

40. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Aschaffenburg

41. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Rosenheim

42. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

43. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg – University of Applied Sciences

44. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

45. دانشگاه Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

46. دانشگاه Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof

47. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

48. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften München

49. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

50. دانشگاه Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm

51. دانشگاه Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

52. دانشگاه Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

53. دانشگاه Hochschule für Gesundheit – University of Applied Sciences

54. دانشگاه Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

55. دانشگاه Hochschule für Technik Stuttgart

56. دانشگاه Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

57. دانشگاه Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

58. دانشگاه Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

59. دانشگاه Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

60. دانشگاه Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg

61. دانشگاه Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

62. دانشگاه Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

63. دانشگاه Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit

64. دانشگاه Hochschule Hamm-Lippstadt

65. دانشگاه Hochschule Hannover

66. دانشگاه Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)

67. دانشگاه Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik

68. دانشگاه Hochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences)

69. دانشگاه Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft

70. دانشگاه Hochschule Koblenz

71. دانشگاه Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

72. دانشگاه Hochschule Landshut – Hochschule für angewandte Wissenschaften

73. دانشگاه Hochschule Ludwigshafen am Rhein

74. دانشگاه Hochschule Magdeburg-Stendal

75. دانشگاه Hochschule Mainz

76. دانشگاه Hochschule Mannheim

77. دانشگاه Hochschule Merseburg

78. دانشگاه Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences

79. دانشگاه Hochschule Neubrandenburg – University of Applied Sciences

80. دانشگاه Hochschule Niederrhein

81. دانشگاه Hochschule Nordhausen

82. دانشگاه Hochschule Osnabrück

83. دانشگاه Hochschule Ostwestfalen-Lippe

84. دانشگاه Hochschule Pforzheim – Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht

85. دانشگاه Hochschule Ravensburg-Weingarten

86. دانشگاه Hochschule Reutlingen, Hochschule für Technik- Wirtschaft-Informatik-Design

87. دانشگاه Hochschule RheinMain, RheinMain University of Applied Sciences Wiesbaden, Rüsselsheim

88. دانشگاه Hochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences

89. دانشگاه Hochschule Ruhr West- University of Applied Sciences

90. دانشگاه Hochschule Trier – Trier University of Applied Sciences

91. دانشگاه Hochschule Ulm Technik, Informatik und Medien

92. دانشگاه Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design

93. دانشگاه Hochschule Worms, University of Applied Sciences

94. دانشگاه Hochschule Zittau/Görlitz

95. دانشگاه Jade Hochschule – Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

96. دانشگاه Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

97. دانشگاه Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

98. دانشگاه Technische Hochschule Deggendorf

99. دانشگاه Technische Hochschule Ingolstadt

100. دانشگاه Technische Hochschule Köln (نام قدیم Fachhochschule Köln)

101. دانشگاه Technische Hochschule Mittelhessen – THM

102. دانشگاه Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

103. دانشگاه Technische Hochschule Wildau (FH)

104. دانشگاه Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen

105. دانشگاه Westsächsische Hochschule Zwickau

هنر

دانشگاه ها و مدارس عالی هنری آلمان (صرفاً در رشته‌های هنری و تا سطح کارشناسی ارشد)

1. دانشگاه Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

2. دانشگاه Fachhochschule Ottersberg

3. دانشگاه Freie Akademie für Schauspiel und Gestaltung

4. دانشگاه Freie Kunst Akademie

5. دانشگاه Hochschule der bildenden Künste Essen

6. دانشگاه Hochschule der Bildenden Künste Saar

7. دانشگاه Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

8. دانشگاه Hochschule für Bildende Künste Dresden

9. دانشگاه Kunstakademie Münster

10. دانشگاه Kunsthochschule Berlin-Weißensee

11. دانشگاه Muthesius Kunsthochschule

12. دانشگاه Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

توجه: برای تحصیل در سایر دانشگاه های خصوصی آلمان که در فهرست زیر نمی باشند، لازم است اعتبار دانشگاه مورد نظر، پیش از اقدام برای اخذ پذیرش از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام گردد.

دانشگاه‌های خصوصی معتبر صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد :

1. دانشگاه EBS Universität für Wirtschaft und Recht

2. دانشگاه ESMT European School of Management and Technology

3. دانشگاه Frankfurt School of Finance & Management

4. دانشگاه SRH Hochschule Berlin

5. دانشگاه Steinbeis University Berlin

بنابراین انتخاب دانشگاه مورد نظر باید در کشور آلمان باید براساس رنکینگ جهانی و لیست ارائه شده توسط وزارت علوم باشد. پس از انتخاب دانشگاه برای اطلاع از مدرک مورد نیاز جهت تحصیل در آلمان باید وارد وب سایت دانشگاه شد. لازم به ذکر است فقط سایت دانشگاه اطلاعات به روز و معتبر را ارائه می دهد و شنیدن اطلاعات و راهنمایی ها از افراد سودجو و غیرحرفه ای کاملا به ضرر شما خواهد بود. پس لطفا فقط به سایت دانشگاه مراجعه کنید. برای آشنایی با نحوه ورود به سایت و جستجوی مدارک مورد نظر می توانید با مشاوران شریف تماس بگیرید.

آزمون آنلاین

جزوات تیزهوشان

مدارک اپلای