رشته های بدون کنکور پیام نور

برای مشاوره رشته های بدون کنکور پیام نور

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران شریف از 8 صبح تا 12 شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

رشته های بدون کنکور پیام نور گروه ریاضی

رياضيات و كاربردها
علوم كامپيوتر
فيزيك
مهندسي صنايع
مهندسي كامپيوتر
حسابداري
روانشناسي
علوم ورزشي
مديريت بازرگاني
مديريت دولتي
آمار
اقتصاد
اقتصاد كشاورزي
جهانگردي
مديريت بازرگاني
مديريت صنعتي
مهندسي برق
مهندسي پليمر
مهندسي راه آهن
مهندسي شيمي
مهندسي صنايع
مهندسي عمران
مهندسي كامپيوتر
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
مهندسي مكانيك
مهندسي مواد و متالورژي
علم اطلاعات و دانش شناس
مهندسي معماري
مديريت صنعتي
علوم و مهندسي آب
علم اطلاعات و دانش شناسي
مديريت امور بانكي
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
مهندسي پزشكي
مهندسي شهرسازي
مهندسي مواد و متالورژي
مهندسي هوافضا
علوم كامپيوتر
شيمي كاربردي
مهندسي نفت
مهندسي نقشه برداري
مهندسي راه آهن
مديريت بيمه
مهندسي عمران

رشته های بدون کنکور پیام نور گروه علوم تجربی

ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
حسابداري
روانشناسي
علوم ورزشي
مديريت بازرگاني
مديريت دولتي
علم اطلاعات و دانش شناسي
مديريت صنعتي
زمين شناسي
زيست شناسي گياهي
اقتصاد
اقتصاد كشاورزي
جهانگردي
زمين شناسي
علوم و مهندسي محيط زيست
شيمي كاربردي
شيمي محض
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
مديريت امور بانكي
مهندسي علوم دامي
علوم و مهندسي شيلات
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
مديريت بيمه

رشته های بدون کنکور پیام نور گروه انسانی

پژوهشگري اجتماعی
جغرافيا
حقوق
روابط عمومی
روزنامه نگاری
زبان فارسی و ادبيات
علوم سياسی
قرآن و حديث علوم
مبانی فقه و حقوق اسلامی
روانشناسي
تاريخ
مشاوره
اقتصاد
مدیریت صنعتی
اديان و عرفان
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
تاريخ و تمدن ملل اسلامي
روابط عمومي
روزنامه نگاري
زبان و ادبيات عربي
علوم سياسي
علوم تربینی
علوم قرآن و حديث
فلسفه و كلام اسلامي
علم اطلاعات و دانش شناسي
برنامه ریزی تعاون و اجتماعی
مديريت امور بانكي
مديريت دولتي
مديريت صنعتي
جهانگردي
تاريخ و تمدن ملل اسلامي
فقه و مباني حقوق اسلامي
روانشناسی

رشته های بدون کنکور پیام نور گروه هنر

ارتباط تصويري
صنايع دستي
عكاسي
فرش
مرمت بناهاي تاريخي
نقاشي
هنر اسلامي
هنرهاي صناعي
نقاشي
طراحي پارچه
كتابت و نگارگري
عكاسي
نقاشی

رشته های بدون کنکور پیام نور گروه زبان خارجه

مترجمي زبان انگليسي
زبان و ادبيات انگليسي

آزمون آنلاین

جزوات تیزهوشان

مدارک اپلای