Browsing Tag

دبیرستانهای ترکیه

تحصیل در ترکیه

برای ورود به دانشگاه های کشور ترکیه باید فارغ التحصیل دوره دبیرستان یا دانش آموز سال آخر دبیرستان باشید. دانشگاه های ترکیه بر اساس امتیاز آزمون های ورودی اعمال شده از سوی خود دانشگاه ها (که به نام YOS معروف هستند) و در برخی از موارد امتیاز…