دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه

براساس تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که هر ساله برگزار می شود دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه در سال تحصیلی 19-2018 به صورت زیر است:

1. دانشگاه کوچ (Koc University)
2. دانشگاه حاجت تپه (Hacettepe University)
3. دانشگاه استانبول (Istanbul University)
4. دانشگاه آنکارا (Ankara University)
5. دانشگاه اژه (Ege University)
6. دانشگاه آتاتورک (Ataturk University) جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

این لیست برگرفته از سایت وزارت بهداشت در سال 2018 (http://dme.behdasht.gov.ir) می باشد. در بسیاری از وب سایت ها همچنان لیست سال های گذشته وزارت بهداشت به عنوان دانشگاه های مورد تایید درج شده است. در حالی که در سال 2018/19 تعداد دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه به 6 عدد تنزل یافت.

برای اطلاع از شرایط تحصیل پزشکی در ترکیه و هزینه تحصیل پزشکی در دانشگاه های دولتی و خصوصی کلیک کنید.

لیست بالا براساس رتبه بندی های معتبر جهانی (رتبه بندی QS، Times و Shanghai) که بعضا از پراستنادترین نظام های رتبه بندی جهانی هستند توسط وزارت بهداشت و شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور به تهیه شده است.
این لیست سالیانه مورد بازنگری قرار گرفته و بنابر اعلام شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از ابتدای سپتامبر 2018 صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشند.
لذا ضروری است تا متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارجی از ابتدای سپتامبر 2018 صرفا به دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه نموده و به این نکته دقت داشته باشند که در صورت تحصیل در دانشگاههایی غیر از 6 دانشگاه تایید شده، پس از فراغت از تحصیل، مدارک ایشان ارزشیابی نخواهد بود.

آزمون آنلاین

جزوات تیزهوشان

مدارک اپلای